fbpx

Belangrijke eigenschappen

Zink is een excellent materiaal voor dakbedekking en gevelbekleding. Het heeft een zeer lange levensduur en is bij correcte montage vrijwel onderhoudsvrij. Correcte montage wil niet alleen zeggen dat de montage van het zink zelf goed moet zijn, maar ook het ontwerp van dak of gevel en de bijbehorende achterconstructie moeten in orde zijn.

Opbouw van het dak of de gevel

De opbouw van dak of gevel bestaat uit een aantal verschillende lagen. Afhankelijk van het ontwerp kan dit er als volgt uitzien, van buiten naar binnen:

 • elZinc® bekleding
 • Dampopen onderdakfolie
 • Dakbeschot
 • Ventilatiespouw (voor geventileerde daken en gevels)
 • Isolatie
 • Latten of metalen rails met wandbeugels
 • Dampremmende / dampdichte laag
 • Dragende binnenconstructie

Opbouw van een traditionele geventileerde constructie

vented roof with battens 3

 1. elZinc® bekleding
 2. Dampopen folie.
 3. Dakbeschot
 4. Ventilatiespouw
 5. Latten / metalen profielen
 6. Dampregulerende folie
 7. Isolatie
 8. Draagstructuur
 9. Dampremmende / dampdichte folie
 10. Binnenafwerking

Opbouw van een niet-geventileerde constructie

warm roof 3

 1. elZinc® bekleding
 2. Dampopen folie (structuurmat).
 3. Isolatie
 4. Dampdichte laag (s.d>800 m)
 5. Dragende plaat
 6. Hoofd draagstructuur
 7. Ruimte voor leidingen etc.
 8. Binnenafwerking

Onderdakfolies – algemeen

Een onderdakfolie wordt direct onder het zink geplaatst. Eigenschappen:

 • Stabiel tussen -20ºC and +80ºC
 • Mag niet aan het zink verkleven
 • Uv-bestendig voor tenminste 3 maanden indien blootgesteld aan direct zonlicht
 • Conform EN 13859:1 en 2

De functie van deze folie:

 • Scheidingslaag
 • Vrije beweging van het zink mogelijk maken
 • Nooddakvoorziening tijdens de bouw
 • Afvoer van condens aan de achterzijde van het zink

Waterkerende folie met zelfklevende laag

Zelfklevende waterdichte folie op bitumen of EPDM basis zijn veel toegepaste producten bij warmdak-systemen. Deze worden gebruikt op onderconstructies in metaal, hout, OSB etc.  De banen zijn vaak zelf-reparerend bij kleine puncties door nagels, schroeven etc. en zijn stroef in oppervlak. Bitumineuze folies zijn tevens geschikt als nooddak tijdens de bouw, de constructie beschermend totdat het zink gelegd wordt. Dit is met name van belang wanneer bij lage temperaturen het zink niet geplaatst kan worden of wanneer er een langere periode is tussen het gereedkomen van de onderconstructie en het plaatsen van het zink.

Damp-open folies

Damp-open folies onder elZinc® daken en gevels moeten een maximum s.d-waarde van 0,04 m hebben. De s.d-waarde is het symbool voor een vergelijkbare luchtspouwhoogte in meters. Hoe lager deze waarde hoe minder weerstand tegen dampdiffusie door de folie. Zie ook de tabel voor omrekenwaardes.

Onderconstructies en draagconstructies – algemeen

De onderconstructie geeft de basis waarop het zink gelegd wordt, en waar de klangen voor fels of vlakke aanhaak aan bevestigd worden. De onderconstructie moet geschikt zijn om een uittrekwaarde van 560 N per klang te garanderen. Vlakke daken zijn eenvoudig te maken in een enkellaags dakbeschot, rondgebogen en dubbel gekromde vlakken worden in meerdere lagen of met buigbare materialen opgebouwd.

2

Open beplanking

p 31 a PAQUETES CONSTRUCTIVOS izq

Gemaakt van voor zink geschikte ruwe vuren of grenen planken, gemonteerd op draagconstructie. Eigenschappen:

 • Evenwijdig aan goot/dakrand gemonteerd met een tussenliggende ruimte van minimal 2-3 mm en bevestigd met diepverzonken nagels of schroeven.
 • Gemaakt van ruw hout met een breedte van 80 tot 140 mm, en een relatieve vochtigheid van maximaal 18% conform EN12775-2
 • Onbehandeld, of behandeld met voor zink geschikte impregneermiddelen.
 • Vlak, recht en niet schotelend, max. 2 mm (+/-1mm) dikteverschil tussen de latten.

Plankdikte in het algemeen 22-24 mm.

Plaatmateriaal

p 31 b PAQUETES CONSTRUCTIVOS der

Multiplex, OSB of underlayment, gemonteerd met verzonken schroeven op een houten of metalen onderconstructie. Bevestiging conform tekening. Eigenschappen:

 • Bevestigen met een onderlinge tussenruimte van 2-3 mm.
 • Voldoende droog
 • Beschermen tegen weersinvloeden en vocht voordat de elzinc® banen gemonteerd worden.
 • Onderlinge bevestigingsafstand ca. 600 mm in alle richtingen.

Dikte is in het algemeen 18 tot 24 mm voor de gangbare plaatafmetingen.

Multiplex dient te voldoen aan EN 636:2003, class 2, constructief gebruik onder vochtige omstandigheden.

OSB beplating dient te voldoen aan EN 300:2006 OSB/3 voor last dragende constructies in vochtige omstandigheden.

Underlayment beplating dient te voldoen aan EN 312:2010 class P5: voor last dragende constructies in vochtige omstandigheden.

Gecombineerde isolatieplaten

Fabrieksmatig samengestelde platen bestaande uit harde persing isolatie met een houten afwerklaag, meestal toegepast op warmdakconstructies. Gemakkelijk en snel te monteren, zonder koudebruggen. Het plaatmateriaal is meestal een multiplex of OSB waarop het elZinc® gemonteerd kan worden.

Harde persing isolatie

Een vormvaste isolatieplaat waarop een houten onderconstructie niet nodig is. De elZinc® beplating wordt met speciale bevestigingsklangen door de isolatie heen direct op de onderliggende draagstructuur bevestigd. De isolatie dient de volgende eigenschappen te hebben:

 • Stabiel en vormvast tot 100ºC
 • Bestand tegen intensief belopen en knielen zodat de elZinc® bekleding niet vervormd.

Sandwich panelen

Metalen dozen met een harde isolatie kern, geschikt als draagconstructie voor warmdakconstructies. De metalen buitenlaag dient stevig genoeg te zijn om een minimum uittrekwaarde van 560 N per klang te garanderen. De grote overspanningsmogelijkheid maakt de elementen geschikt als dakelement op een staalstructuur, en koudebruggen worden vermeden. De binnenhuid dient tevens als dampdichte laag, mits de naden tussen de panelen op efficiënte wijze afgedicht worden.

 

Sandwich panelen uit hout (houtskeletbekleding)

Meestal gebruikt in warmdakconstructies waarbij grotere overspanningen mogelijk zijn. De buitenlaag moet van een juiste kwaliteit multiplex, OSB of underlayment zijn en minimaal 18 mm dik zijn.

 Dampdichtheid dient met de betreffende fabrikant besproken te worden.

Geprofileerde metaalplaat

Zeer geschikt als onderconstructie wanneer zware eisen gesteld worden aan brandklasse of daar waar regelgeving de toepassing van houten beplating niet toestaat. Juiste montagewijze (binnen/buitenzijde) dient in acht genomen te worden om voldoende mogelijkheden tot bevestiging en ondersteuning van het zink te verkrijgen. Tevens dient bij montage thermische uitzetting gewaarborgd te zijn en dient een minimum uitrekwaarde van 560 N per klang gewaarborgd te zijn.

Houten roeflatten en lijsten

Houten roeflatten, lijsten etc. dienen behandeld te worden met voor zink geschikte impregneermiddelen, en dienen een relatieve vochtigheid van minder dan 22% bij installatie te hebben.

Onderliggende draagconstructies

Metalen profielen

Gemaakt van aluminium extrusieprofielen of gegalvaniseerd staalplaat, met een voldoende breed montagevlak. Onderlinge montageafstand 600 tot 625 mm, in overeenstemming met in de markt gangbare plaatmaten.

Houten regels

Meest gebruikt onder dakbeschot van vuren planken, indien nodig special behandeld/geïmpregneerd.

Bouwfysische opbouw

Traditionele gevels zijn in het algemeen geventileerd, met toevoeropeningen  aan de voet en afvoeropeningen aan de nok van de gevel. Het verticale aspect van een gevel maakt dat ventilatie hier het beste werkt en dat aanwezig vocht zeer snel afgevoerd wordt. Dit houdt de gehele gevel droog in de winter, en helpt het gebouw koel te houden in de zomer.

Geventileerde gevels

De geventileerde gevel heeft een spouw achter het gevelbeschot die in verbinding staat met toevoeropeningen aan de voet en afvoeropeningen aan de nok van de gevel. Ook bij vensters, negges etc. zijn deze openingen aanwezig. Als insectenwering wordt een geperforeerd zink voor de openingen geplaatst. Indien noodzakelijk moet achter de gevel een luchtdichte folie geplaatst worden.

p 37 a FACHADAS VENTILADAS DISEÑO

Opbouwmogelijkheden geventileerde gevels

Open plankbekleding

Geventileerde plaatbekleding

Dampopen folie

Dampopen folies kunnen optioneel toegepast worden (bijvoorbeeld als noodvoorziening tijdens de bouw) Bij plaatvormige achterconstructie functioneert de folie als scheidingslaag.

Gevelbeschot

Dwars op de baanrichting van het zink gemonteerd, met 2-3 mm naad tussen de planken/platen

Types gevelbeschot in afnemende voorkeur.

 • Ruwe vuren planken met spleet
 • EN 636 class 2 multiplex platen
 • EN300 class 3 OSB platen
 • EN312 class P5 underlayment platen

Dragende regels of profielen

Vlak en strak voor een goede bevestiging van het gevelbeschot. Gemonteerd tegen de binnenwand met speciale instelbare wandbeugels.

Ventilatiespouw

Minimaal 20 mm , bij voorkeur 30 tot 40 mm.

 1. elZinc® traditionele bekleding (hier enkele staande felsnaadbekleding)
 2. Bevestigingsklang
 3. Dampopen folie
 4. Gevelbeschot
 5. Houten regels op ca. 600 mm afstand
 6. Isolatie tussen de regels
 7. Montagebeugel
 8. Dragende binnenwand

Wanneer de achterconstructie onbrandbaar dient te zijn wordt het hout vaak vervangen door metalen geprofileerde platen.

Geprofileerde metalen plaat op dragers

Scheidingslaag

Als scheidingslaag wordt een dampopen folie gebruikt.

Metalen beplating

Dwars op de baanrichting van het zink gemonteerd. Verticaal geplaatste platen ventileren door hun eigen doorsnede.

Ventilatiespouw

Minimaal 20 mm , bij voorkeur 30 tot 40 mm

Wandmontagebeugels

Speciaal gevormde montagebeugels zijn instelbaar en maken thermische uitzetting mogelijk door deze in de beugel op te nemen. Voor grotere te overbruggen afstanden zijn verschillende types beugel beschikbaar, zodat ook diktevariatie in isolatie en achterliggende wand opgenomen kan worden. Tussen beugel en binnenmuur kan indien nodig een thermische onderbreking geplaatst worden.

 1. elZinc® traditionele bekleding (hier enkele staande fels)
 2. Bevestigingsklang
 3. Dampopen folie
 4. Geprofileerde metaalplaat als gevelbeschot
 5. Metalen profielen
 6. Isolatie
 7. Metalen doosconstructie
 8. Instelbare muurbeugel
 9. Dragende structuur

Metalen doosconstructie

Deze hebben in het algemeen een groot overspannend vermogen en kunnen ter verbetering van akoestiek micro-geperforeerd worden.

Scheidingslaag

Dampopen folie als scheidingslaag.

Metalen beplating

Dwars op de baanrichting van het zink gemonteerd. Verticaal geplaatste platen ventileren door hun eigen doorsnede.

Ventilatiespouw

Minimaal 20 mm , bij voorkeur 30 tot 40 mm

Wandmontagebeugels

Speciaal gevormde montagebeugels zijn instelbaar en maken thermische uitzetting mogelijk door deze in de beugel op te nemen. Voor grotere te overbruggen afstanden zijn verschillende types beugel beschikbaar, zodat ook diktevariatie in isolatie en achterliggende wand opgenomen kan worden. Tussen beugel en binnenmuur kan indien nodig een thermische onderbreking geplaatst worden.

 1. elZinc® traditionele bekleding
 2. Bevestigingsklang
 3. Dampopen folie
 4. Geprofileerde metaalplaat als gevelbeschot
 5. Metalen profielen
 6. Isolatie
 7. Metalen doosconstructie
 8. Instelbare muurbeugel
 9. Dragende structuur

Downloads

Gerelateerde projecten

Instagram
LinkedIn
Facebook
YouTube
Pinterest
SOCIALICON