fbpx

Zink als element

  • Zink: een natuurlijk en essentieel element

Zink is een mineraal dat veel voorkomt in de natuur, bijv. in water, in de lucht, in de grond of in rotsen. Het is een natuurlijk element dat zich in de aardkorst bevindt en dus integraal deel uitmaakt van ons milieu. De gemiddelde natuurlijke concentratie van zink is 70 mg/kg.

Zink is essentieel voor de overleving van elk willekeurig levend organisme, inclusief de mens. Zink is onder andere onontbeerlijk voor de regeneratie van cellen, de activering van groei, de ontwikkeling van vitale organen en voor het immuunsysteem.

  • Zink: een overvloedig element

De wereldwijde zinkreserves worden geschat op 2 miljard ton, het 24e meest voorkomende element in de aardkorst. 75% van het zink dat vandaag de dag wordt verbruikt binnen toepassingen in de bouw, zowel in de metaalindustrie als in de medische wereld, komt uit mijnen; de rest is afkomstig van recycling of raffinage van secundair zink. Om de doeltreffendheid van zinkwinning te vergroten (en op deze manier de reserves te behouden) investeert de mijnindustrie in duurzamere nieuwe technologieën en technieken.

elZinc als materiaal

  • Zink: een bouwmateriaal met een lange levensduur

Zink is een ‘levend’ materiaal en ontwikkelt een patina dat het beschermt tegen corrosie. Dit, in combinatie met het feit dat zink zelfhelend is, maakt het een zeer bestendig materiaal. De levensduur van zink kan meer dan 100 jaar bedragen, afhankelijk van de atmosferische omstandigheden. Bij gebruik in gevels schatten sommige specialisten dat het wel tot 200 jaar meegaat. Om een lange levensduur van dit veelzijdige metaal te waarborgen, is een juiste uitvoering van een gevelbedekking essentieel.

  • Zink: een duurzaam materiaal

Het productieproces van zink vraagt niet zoveel energie als dat van andere metalen die gebruikt worden in de bouwsector, zoals bijvoorbeeld aluminium of koper:

Aluminium 255 MJ/kg 482 MJ/m2 (voor aluminium met een dikte van 0,7 mm)
Koper 70 MJ/kg 375 MJ/m2 (voor koper met een dikte van 0,6 mm)
Zink 51 MJ/kg 238 MJ/m2 (voor zink met een dikte van 0,65 mm)

Bron: ‘Sustainable Construction: Green Building Design and Delivery’.

Het gebruik van zink als bouwschil draagt dus bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen door een besparing op energieverbruik en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

  • Zink: een recyclebaar materiaal

Zink is 100% recyclebaar en kan ontelbare keren hergebruikt worden zonder dat verlies optreedt van chemische of mechanische eigenschappen, of van de oorspronkelijke kwaliteit. Opmerking: alle bijproducten van zink die tijdens het productieproces van elZinc® ontstaan, zijn recyclebaar en herbruikbaar, zowel in het eigen productieproces als daarbuiten, bijv. zinkoxide als katalysator bij de vulkanisatie van rubber.

Milieu

De milieuverbintenis van elZinc® eindigt niet bij een evaluatie van zijn impact op het milieu, maar elZinc® heeft ook een compleet actieprogramma geïmplementeerd voor de optimalisering van energieproducten en de vermindering van afvalstoffen, gebaseerd op:

  • Zijn verantwoord inkoopbeleid en de locatie van zijn grootste leverancier op slechts 40 km van de installaties, waardoor de uitstoot van gassen door transport een minimaal impact heeft op het milieu.
  • Zijn productietechnologie die apparatuur gebruikt met een minimaal energieverbruik en een grotere benutting van de grondstoffen. De productie van gewalst zink vereist minder energie dan de productie van andere bouwmaterialen en dankzij de technologische efficiëntie van elZinc® daalt het benodigde energieverbruik nóg meer.
GWP1 (Kg CO2-Eq) 3,5 – 3,7
ODP2 (Kg CFC11-Eq) 3,3 x 10-7
AP3 (Kg SO2-EQ) 2,3 x 10-2
  1. Opwarmingspotentieel van de aarde.
  2. Uitputtingspotentieel van de ozonlaag.
  3. Verzuringspotentieel

Als u een Milieuproductverklaring (EPD) nodig heeft voor uw project, kunt u deze aanvragen via deze link.

Instagram
LinkedIn
Facebook
YouTube
Pinterest
SOCIALICON