Wat is een Productmilieuverklaring?

EPD elZinc

  • De verklaring biedt kwantitatieve informatie over de milieueffecten

Bouwdeskundigen die een beoordeling willen maken over het milieueffect van hun werk hebben voor de gebruikte materialen een Productmilieuverklaring ( EPD of Environmental Product Declaration) nodig.

Een EPD biedt kwantitatieve informatie over de milieueffecten van een product gedurende zijn gehele levensduur

elZinc® heeft daarom in samenwerking met het prestigieuze Duitse Instituut voor bouw en duurzaamheid (IBU) een Productmilieuverklaring (EPD) verkregen die is opgesteld in overeenstemming met de internationale norm ISO 14025, voor elZinc® Natural en elZinc Slate®.

Waar dient een EPD voor?

De informatie in een EPD is gebaseerd op een algemene beoordeling van de milieueffecten van een product vanaf het ontstaan van het product tot het einde van zijn levenscyclus. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door middel van de levenscyclusanalyse van de producten. Met behulp hiervan krijgen de bouwkundigen die zich inzetten voor duurzame bouw alle relevante, gedetailleerde en verifieerbare gegevens over het milieueffect van hun producten.

  1. Aardopwarmingsvermogen.
  2. Ozonafbrekend vermogen.
  3. Verzuringsvermogen.

Vergelijking tussen elZinc®Natural en elZinc Slate®.

Downloads

Icon

IBU Certificate Asturiana de Laminados | Download

Icon

EPD elZinc slate | Download

Icon

EPD elZinc natural | Download

Instagram
LinkedIn
Facebook
YouTube
Pinterest