CE-markering

Op 1 juli 2013 trad de nieuwe Verordening betreffende bouwproducten, gepubliceerd onder nr. 305/2011 van het Europese Parlement, in werking. Deze regelt de CE-markering voor de bouwproducten en de voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten binnen de Europese markt.

De CE-markering van bouwproducten is verplicht voor alle producten die onder een geharmoniseerde Europese norm vallen of waarvoor een Europese technische beoordeling is uitgegeven en die binnen het gebied van de Europese Unie worden afgezet. De CPR is een unieke, rechtstreeks toepasselijke, Europese verordening die een gemeenschappelijk kader biedt, zonder omzettingen binnen de lidstaten van de EU, en die door alle regeringen en lokale overheden wordt erkend.

elZinc respecteert en ondersteunt deze maatregel en stelt de prestatieverklaringen, CE-markeringen en veiligheidsinformatiebladen van haar producten ter beschikking van de klanten.

Descargas

Icon

Declaration of performance CE elZinc Natural | Download

Icon

Declaration of performance CE elZinc Slate | Download

Instagram
LinkedIn
Facebook
YouTube
Pinterest