fbpx

Algemene eigenschappen

Zink is een excellent materiaal voor dakbedekking en gevelbekleding. Het heeft een zeer lange levensduur en is bij correcte montage vrijwel onderhoudsvrij. Correcte montage wil niet alleen zeggen dat de montage van het zink zelf goed moet zijn, maar ook het ontwerp van dak of gevel en de bijbehorende achterconstructie moeten in orde zijn.

Bij traditionele daken geeft de achterconstructie een continue ondersteuning aan het zink, bij speciale gevelbekleding kan een metalen railconstructie met puntsgewijze bevestiging genomen worden. Alle informatie in dit deel kan gebruikt worden als richtlijn voor de basis van een zinken dakopbouw.

designing with zinc recortada

Traditionele dakbedekking

De complete opbouw van het dak wordt vaak ter plaatse opgebouwd en kan er – afhankelijk van het ontwerp van het dak – als volgt uitzien:

 • elZinc® bekleding
 • Onderdakfolie
 • Dakbeschot
 • Luchtspouw (bij geventileerde dak- of gevelopbouw)
 • Isolatie
 • Draagstructuur
 • Dampscherm of dampdichte laag
 • Hoofddraagstructuur / binnenafwerking

 satolas francia 2013 rojo 09 recortada

Opbouw van een traditioneel geventileerde constructie

vented roof with battens 3

  1. elZinc® bekleding
  2. Onderdakfolie
  3. Dakbeschot
  4. Latten t.b.v. ventilatie
  5. Ventilatiespouw
  6. Dampopen folie
  7. Isolatie
  8. Draagstructuur
  9. Dampremmende folie
  10. Binnenafwerking

Opbouw niet-geventileerde constructie

warm roof 3

 1. elZinc® bekleding
 2. Onderdakfolie
 3. Isolatie (tevens draagstructuur)
 4. Hoogwaardige dampdichte laag met s.d-waarde > 100 m. (bij voorkeur > 800 m.)
 5. Vormvaste drager
 6. Ruimte voor leidingen etc.
 7. Draagstructuur
 8. Binnenafwerking

Onderdakfolie – algemeen

Een onderdakfolie wordt direct onder het zink toegepast en heeft de volgende eigenschappen:

 • Stabiel tussen -20ºC and +80ºC
 • Mag niet aan het zink verkleven
 • UV-bestendig voor tenminste 3 maanden indien blootgesteld aan direct zonlicht
 • Conform EN 13859:1 en 2

De functie van deze folie:

 • Scheidingslaag
 • Vrije beweging van het zink mogelijk maken
 • Nooddakvoorziening tijdens de bouw
 • Afvoer van condens aan de achterzijde van het zink

Structuurfolie

Een structuurfolie of structuurmat is een damp-open folie met een kunststof structuur erop, of alleen een kunststof structuur. Deze wordt direct onder het zink op het dakbeschot gelegd. De structuurfolie creëert een dunne spleet van ca. 8 mm waardoor het zink vrij komt van de onderconstructie en eventueel aanwezig condens weg kan diffunderen. Hiermee wordt het risico van condenscorrosie tot een minimum beperkt. De onderliggende folie zorgt ervoor dat een teveel aan condens (of binnendringend regenwater bij heftige regenval) via deze folie naar de goot afgevoerd worden.

elZinc® adviseert een structuurfolie onder alle types elZinc® toe te passen. Hiermee wordt de levensduur van het zink aanmerkelijk verlengd. Verdere eigenschappen:

 • Reducering van wrijving tussen het zink en het dakbeschot
 • Reducering van regengeluid tot 8 dB
 • Egaliseren van kleine oneffenheden in het dakbeschot

Vanwege de dikte van de structuurmat dient een aangepaste hogere klang gebruikt te worden. Daarnaast moet bij het plaatsen van het zink daar waar nodig (tijdelijk) een plank op het materiaal gelegd worden om bij het betreden indeuken te voorkomen.  Bij nat weer dienen deze planken verwijderd te worden.

Dampopen folies

Dampopen folies onder elZinc® daken en gevels moeten een maximum s.d-waarde van 0,04 m hebben. De s.d-waarde is het symbool voor een vergelijkbare luchtspouwhoogte in meters. Hoe lager deze waarde hoe minder weerstand tegen dampdiffusie door de folie.

Waterkerende folie met zelfklevende laag

Zelfklevende waterdichte folie op bitumen of EPDM basis zijn veel toegepaste producten bij warmdak systemen. Deze worden gebruikt op onderconstructies in metaal, hout, OSB etc.  De banen zijn vaak zelf-reparerend bij kleine puncties door nagels, schroeven etc. en zijn stroef in oppervlak. Bitumineuze folies zijn tevens geschikt als nooddak tijdens de bouw, de constructie beschermend totdat het zink gelegd wordt. Dit is met name van belang wanneer bij lage temperaturen het zink niet geplaatst kan worden of wanneer er een langere periode is tussen het gereedkomen van de onderconstructie en het plaatsen van het zink.

Onderconstructies en draagconstructies – algemeen

De onderconstructie geeft de basis waarop het zink gelegd wordt, en waar de klangen voor fels of vlakke aanhaak aan bevestigd worden. De onderconstructie moet geschikt zijn om een uittrekwaarde van 560 N per klang te garanderen. Vlakke daken zijn eenvoudig te maken in een enkel-laags dakbeschot, rondgebogen en dubbel gekromde vlakken kunnen in meerdere lagen of met buigbare materialen opgebouwd worden.

Open beplanking

p 31 a PAQUETES CONSTRUCTIVOS izq

Gemaakt van voor zink geschikte ruwe vuren of grenen planken, gemonteerd op draagconstructie. Eigenschappen:

 • Evenwijdig aan goot/dakrand gemonteerd met een tussenliggende ruimte van minimal 2-3 mm en bevestigd met diepverzonken nagels of schroeven.
 • Gemaakt van ruw hout met een breedte van 80 tot 140 mm, en een relatieve vochtigheid van max 18% conform EN12775-2
 • Onbehandeld, of behandeld met voor zink geschikte impregneermiddelen.
 • Vlak, recht en niet schotelend, max. 2 mm (+/-1mm) dikteverschil tussen de latten.

Plankdikte algemeen 22-24 mm.

Plaatmateriaal

Multiplex, OSB of underlayment, gemonteerd met verzonken schroeven op een houten of metalen onderconstructie. Bevestiging conform tekening. Eigenschappen:

 • Bevestigen met een onderlinge tussenruimte van 2-3 mm.
 • Voldoende droog
 • Beschermen tegen weersinvloeden en vocht voordat de elzinc® banen gemonteerd worden.
 • Onderlinge bevestigingsafstand ca. 600 mm in alle richtingen.

Dikte is in het algemeen 18 tot 24 mm voor de gangbare plaatafmetingen.

Multiplex dient te voldoen aan EN 636:2003, class 2, constructief gebruik onder vochtige omstandigheden.

OSB beplating dient te voldoen aan EN 300:2006 OSB/3 voor last dragende constructies in vochtige omstandigheden.

Underlayment beplating dient te voldoen aan EN 312:2010 class P5: voor last dragende constructies in vochtige omstandigheden.

Gecombineerde isolatieplaten

Fabrieksmatig samengestelde platen bestaande uit harde persing isolatie met een houten afwerklaag, meestal toegepast op warmdakconstructies. Gemakkelijk en snel te monteren, zonder koudebruggen. Het plaatmateriaal is meestal een multiplex of OSB waarop het elZinc® gemonteerd kan worden.

Harde persing isolatie

Een vormvaste isolatieplaat waarop een houten onderconstructie niet nodig is. De elZinc® beplating wordt met speciale bevestigingsklangen door de isolatie heen direct op de onderliggende draagstructuur bevestigd. De isolatie dient de volgende eigenschappen te hebben:

 • Stabiel en vormvast tot 100ºC
 • Bestand tegen intensief belopen en knielen zodat de elZinc® bekleding niet vervormd.

Sandwich panelen

Metalen dozen met een harde isolatie kern, geschikt als draagconstructie voor warmdakconstructies. De metalen buitenlaag dient stevig genoeg te zijn om een minimum uittrekwaarde van 560 N per klang te garanderen. De grote overspanningsmogelijkheid maakt de elementen geschikt als dakelement op een staalstructuur, en koudebruggen worden vermeden. De binnenhuid dient tevens als dampdichte laag, mits de naden tussen de panelen op efficiënte wijze afgedicht worden.

Sandwichpanelen uit hout (houtskeletbekleding)

Normally used on warm roofs over laminated wooden structures which take advantage of their spanning capabilities.  The exterior wooden skin should be made of suitable grades of plywood, OSB or particle board and a minimum of 18mm thick.

Consult SIP’s manufactures for advice regarding vapour control.

Geprofileerde metaalplaat

Zeer geschikt als onderconstructie wanneer zware eisen gesteld worden aan brandklasse of wanneer specifieke regelgeving de toepassing van houten beplating niet toestaat. Juiste montagewijze (binnen/buitenzijde) dient in acht genomen te worden om voldoende mogelijkheden tot bevestiging en ondersteuning van het zink te verkrijgen. Tevens dient bij montage thermische uitzetting gewaarborgd te zijn en dient een minimum uitrekwaarde van 560 N per klang gewaarborgd te zijn.

Onderliggende draagconstructies

Metalen profielen

Gemaakt van aluminium extrusieprofielen of gegalvaniseerd staalplaat, met een voldoende breed montagevlak. Onderlinge montageafstand 600 tot 625 mm, in overeenstemming met in de markt gangbare plaatmaten.

Houten regels

Meest gebruikt onder dakbeschot van vuren planken, indien nodig behandeld/geïmpregneerd.

Houten roeflatten en lijsten

Houten roeflatten, lijsten etc. dienen bij voorkeur behandeld te worden met voor zink geschikte impregneermiddelen, en dienen een relatieve vochtigheid van minder dan 22% bij installatie te hebben.

Opbouw, isolatie en ventilatie – daken

Algemeen kan elZinc® op twee manieren geplaatst worden: geventileerd en niet geventileerd, ook wel kouddak- of warmdakopbouw genoemd. Welke van de twee methodes de meest geschikte is hangt van meerdere factoren af: dakvorm, beschikbare opbouwhoogte, kosten etc. maar ook het esthetische aspect.  De juiste keuze kan het best gemaakt worden in een project-gebaseerd gesprek met onze technische afdeling. Als algemene richtlijn kunnen echter de volgende aspecten gehanteerd worden.

Een geventileerd dak functioneert goed bij:

 • Een grotere dakhelling.
 • Een eenvoudige dakvorm.
 • Voldoende ruimte voor een goede ventilatiespouw.

TECHO JUNTA ALZADA LYON FR recor

Geventileerd is minder geschikt indien:

 • De dakhelling gering is (tenzij ook zijdelingse ventilatie mogelijk is, bij kleinere dakafmetingen).
 • Er niet voldoende ventilatiehoogte bereikt kan worden.
 • Het dakvlak complex van vorm is (en er niet voldoende trek gerealiseerd kan worden in de spouw).
 • Slanke aansluitdetails en dakranddetails gewenst zijn.
 • Kosten mede een rol spelen.

Niet geventileerde daken hebben in de opbouw enkele belangrijke aandachtspunten:

 • Ingesloten vocht in de constructie zoals natte isolatie of een nat dakbeschot mag niet voorkomen.
 • Onjuiste plaatsing van de dampdichte laag veroorzaakt damptransport van binnen naar buiten en verhoogt het risico op condensvorming direct onder het zink.

Een niet geventileerd dak kan echter in iedere dakvorm toegepast worden, en het is zeer compact en slank in opbouw.

Geventileerde daken – kouddak constructie

Een geventileerd dak heeft direct onder het dakbeschot een ventilatiespouw die er voor zorgt dat warme vochtige lucht uit de constructie afgevoerd kan worden. Tevens zorgt deze spouw tijdens warme dagen voor afkoeling van het onderliggende gebouw.

Aan de voet en nok van het dak zijn ventilatieopeningen aangebracht, afgedekt met geperforeerd elZinc® als insectenwering. Spouwhoogte en vrije doorlaat zijn afhankelijk van de dakhelling, conform onderstaand overzicht

Bij het toepassen van een structuurmat  dient deze altijd voldoende dampopen te zijn en dient ze eventueel condens in de constructie op een juiste wijze af te voeren naar de ventilatieopeningen.

Opbouwmogelijkheden geventileerde daken

Traditionele opbouw op houten planken

vented boarded roof with sub roof numero

Traditionele opbouw op plaatmateriaal

vented sheathed roof nuemros

 1. elZinc® felsbaan
 2. Montageklang
 3. Structuurmat (structuur en dampregulerende folie)
 4. Dakbeschot
 5. Ventilatie
 6. Regels in hoogte van de noodzakelijke spouw
 7. Dampopen, waterkerende folie, sd<0,04m
 8. Isolatie van gewenste dikte
 9. Houten draagbalk
 10. Dampremmende laag met afgeplakte naden
 11. Binnenafwerking

Type folie

 • Open planken beschot ≤ 15º                    Structuurmat mogelijk
 • Open planken beschot >15º                     Geen folie nodig
 • Plaatvormig beschot op alle hellingen   Structuurmat inclusief dampregulerende folie

Dakbeschot

Dwars op de felsbaanrichting gemonteerd, met een spleet van minimaal 2-3 mm tussen de planken of platen.

Types dakbeschot in afnemende voorkeur.

 • Ruwe vuren planken met spleet
 • EN 636 class 2 multiplex platen
 • EN300 class 3 OSB platen
 • EN312 class P5 underlayment platen

Ventilatiespouw

De hoogte van de ventilatiespouw is afhankelijk van dakhelling en daklengte.

Daklengte

Daklengte >10 m                 10 cm

Helling < 20º                       8 cm

20º< helling < 60º               5 cm

Helling > 60º                       4 cm

Luchttoevoer en -afvoeropeningen

Netto toevoeropening

 • 3º < helling< 20º          1/500 van het dakoppervlak
 • Helling >20º                 1/1000 van het dakoppervlak

Netto afvoeropening

 • 3º < helling < 20º           1/400 van het dakoppervlak
 • Helling > 20º                    1/800 van het dakoppervlak

Geperforeerd zink

Ronde gaten of sleuven, ca. 5 mm in doorsnede/breedte.

Dampregulerende/dampdichte folie

Gebruikt om de hoeveelheid damp die in de constructie en ventilatiespouw komt te beperken. Vanwege steeds zwaardere isolatie-eisen en daarbij behorende langzamere trek in de ventilatiespouw  is de eis aan deze folie steeds zwaarder geworden. Een sd-waarde van > 100 m wordt aanbevolen.

Dampopen folie boven de isolatie

Aangeraden bij daken met open dakbeschot en een dakhelling < 30º.  Belangrijkste functie is het beschermen van de isolatie tegen afdruipend condenswater en beschermen tegen binnendringende regen bij slechte weersomstandigheden en sterke wind.

Niet geventileerde daken – warmdak constructie

Belangrijk voor deze opbouw is een hoogwaardige, eventueel zichzelf reparerende dampdichte laag aan de warme zijde van de isolatie. De kwaliteit van deze laag is van wezenlijk belang voor het functioneren van het dak, daarom dient ze:

 • Zeer goed tijdens en na montage gecontroleerd te worden.
 • Op alle naden en doorvoeren volledig dichtgemaakt te worden.
 • Rondom alle zijden en hoeken van de isolatie door te lopen.
 • Op een vormvaste en blijvend stabiele onderconstructie gemonteerd te worden.
 • Zodanig geplaatst te worden dat van binnenuit doorboren niet mogelijk is.

Alle folies die onder het dakbeschot toegepast worden kunnen damp-regulerend zijn, zelfklevende of bitumineuze bedekking zijn, afhankelijk van klimaat, verkrijgbaarheid en normaal gebruik. Neem contact op met elZinc® of met uw verdeler voor meer specifieke informatie.

cubierta_no_ventilada

Niet geschikte opbouw voor een warmdak constructie vanwege het risico op beschadiging van de dampdichte laag.

Vormvaste isolatie op draagstructuur

Het zink wordt ondersteund door een harde persing isolatie.

Opbouw

De isolatie dient stabiel te blijven tot 100ºC, en mag niet blijvend vervormen door intensief belopen en puntvormige belasting zoals knielen.

Dampdichte laag

Specifieke s.d waarde ≥ 800m (voorkeur), ook op naden en doorvoeren.

Onderliggend beschot

Multiplex of vergelijkbaar. Per klang wordt slechts één schroef gebruikt, uittrekwaardes en klangafstanden dienen gecontroleerd te worden. Indien noodzakelijk de plaatdikte aanpassen.

 1. elZinc® felsbaan
 2. Speciale bevestigingsklang
  • 1 RVS montageplaat
  • 2 Speciale afstandsplug
 3. Structuurmat met dampopen, waterkerende folie
 4. Vormvaste isolatie
 5. Zelfherstellende hoogwaardige dampdichte laag
 6. Onderliggende dragende platen (multiplex, OSB)
 7. Houten draagbalk
 8. Binnenafwerking

Cellulair glas – Foamglas isolatie

Alle hier gegeven informatie is indicatief. Het system zelf is zowel isolatie als dampdichte laag. Neem contact op met de producent van het product voor projectadvisering.

Geprofileerde metalen platen

Raadpleeg de producent van het cellulair glas voor de geschiktheid van onderliggende geprofileerde dakplaten daar de vormvastheid van groot belang is voor dit isolatiesysteem.

Trapezoidal metal deck

Foamglas should be contacted to verify the validity of the trapezoidal deck, as deflection limits are imposed on it by the insulation system.

 1. elZinc® felsbaan
 2. Bevestigingsklang
 3. Structuurmat
 4. Bitumineuze waterdichte laag
 5. Speciale getande montageplaat
 6. Vloeibare bitumen toplaag
 7. Foamglas gesloten cel isolatie (vooraf gedompeld in hete vloeibare bitumen)
 8. Vloeibare bitumen basislaag (afkomstig van gedompelde isolatie-elementen)
 9. Speciale zelfklevende bevestiging
 10. Vormvaste geprofileerde staalplaat

Vormvaste isolatie op geprofileerde plaat

Het zink wordt ondersteund door de vormvaste isolatie.

ion.

Draagstructuur

Afmetingen en montage volgens de voorschriften van de fabrikant.

Dampdichte laag

Minimaal vereiste s.d waarde  ≥ 800m.  De folie moet geschikt zijn voor plaatsing op een geprofileerde plaat.

 1. elZinc® felsbaan
 2. Bevestigingsklang
 3. Structuurmat met waterkerende folie
 4. Isolatieplaat
  • 1 multiplex toplaag
  • 2 Isolatie
 5. Zelfherstellende hoogwaardige dampdichte laag
 6. Metalen geprofileerde plaat

Zelfdragende isolatieplaat

Bevestigingsklangen

De klangen dienen vastgezet te worden met speciale bevestigingsschroeven/parkers om een uittrekwaarde van 560N per klang te garanderen.

Dragend isolatiepaneel – sandwichpaneel

Deze panelen hebben een dikkere buitenwand  (≥0,7mm) om de vereiste uittrekwaarde van 560N per klang te realiseren. Montage/plaatsing van de panelen volgens voorschriften van de fabrikant. Het is van wezenlijk belang dat alle paneelnaden en doorvoeren dampdicht uitgevoerd worden.

 1. elZinc® felsbaan
 2. Bevestigingsklang
 3. Structuurmat met waterkerende folie
 4. Metalen sandwichpaneel
 5. Draagstructuur

Downloads

Gerelateerde projecten

Instagram
LinkedIn
Facebook
YouTube
Pinterest
SOCIALICON