fbpx

Hoofdeigenschappen

 • Bewezen flexibel systeem voor vlakke daken, gebogen daken en “vrije vorm” daken.
 • Regendicht vanaf  7º dakhelling, en 3º indien extra naadafdichting toegepast wordt.
 • De opstaande felsen geven een licht en elegant gevelbeeld.
 • Moderne profileermachines en sluitgereedschappen garanderen een snelle montagetijd.
 • Details zijn ter plaatse te maken door middel van vouwen of solderen.
 • Bijbehorende producten zoals hemelwaterafvoeren, sneeuwvangsystemen en valbeveiligingssystemen zijn gemakkelijk verkrijgbaar.

Algemene systeem informatie

 1. elZinc® felsbaan, maximale lengte 10 m.
 2. Felsnaadverbinding (in richting van de dakhelling gelegd)
 3. Onderfels
 4. Bovenfels
 5. Samengefelste deel
 6. Mogelijkheid tot expansie in de breedte
 7. Nominale werkende baanbreedte, normaal tussen 430 en 600 mm
 8. Roestvaststalen vaste klang – fixeert de felsbaan
 9. Roestvaststalen schuifklang – maakt lengteverandering van de baan mogelijk
 10. Speciaal dichtband voor daken onder 7º

Staande felsnaadverbinding

De felsnaad wordt gevormd door de geprofileerde zinken banen in elkaar te vouwen en te sluiten. De totale felsnaad heeft 70 mm aan ontwikkelde materiaalbreedte, zie afbeelding.

Dwarsnaden

De dwarsnaden worden afhankelijk van de dakhelling op verschillende wijze uitgevoerd. Deze dwarsnaden zijn nodig voor expansie van lange banen of voor het maken van specifieke details.

Cascadeverbinding

 • Dakhelling:   3º en meer
 • Hoogte :        60mm

Vaak gebruikt als expansiedetail bij lange daken met geringe helling. De sprong dient in de onderconstructie uitgetimmerd te worden.

 1. Onderliggende dakbaan
 2. Montagestrip over gehele baanbreedte
 3. Aanhaakprofiel met waterkering
 4. Bovenliggende aangehaakte baan
 5. Ruimte voor thermische lengteverandering

Dwarsverbinding – dubbel gefelst.

 • Dakhelling:                7º en meer
 • Aanhaakbreedte:     ca. 20mm

De (hier getoonde) vooraf gevormde inschuifverbinding zorgt voor een goede waterafvoer.

Deze verbinding werkt niet als expansieverbinding.

 1. Onderliggende dakbaan
 2. Bovenliggende dakbaan

Dwarsverbinding met extra aanhaakstrip

 • Dakhelling:       10º en meer
 • Overlap:         Ca. 180 mm

Vaak gebruikt als expansieverbinding op lange daken.

 1. Onderliggende dakbaan
 2. Gesoldeerde aanhaakstrip over gehele baanbreedte
 3. Bovenliggende dakbaan
 4. Expansieruimte

Enkele aanhaakverbinding.

 • Dakhelling:       25º en meer
 • Afmetingen:     40mm op onderliggende baan, 30 mm op bovenliggende baan.  Geschikt als expansieverbinding op lange daken.
 1. Onderliggende dakbaan
 2. 40 mm vouw
 3. Bovenliggende baan
 4. Expansieruimte

Montage

Het felssysteem kan in twee richtingen op het dak verlegd worden, bij voorkeur startend vanuit het midden met een baan met twee maal een onderfels. Aan beide uiteinden van het dak kan dan een gelijke sluitbaan toegepast worden (symmetrische verdeling). Eventueel kan de baanbreedte aangepast worden aan de totale breedte van het dak.

Afmetingen en bevestiging

Wanneer de baanlengte meer dan 1,5 m is moeten de bevestigingsklangen thermische lengteverandering op kunnen nemen. Hier worden dan zowel vaste als schuivende klangen toegepast.

De positie van de vaste klangen is afhankelijk van de dakhelling. Om oneffenheden door uitzetten in de banen te voorkomen wordt de strook met vaste klangen hoger in de baan gepositioneerd naarmate de dakhelling steiler wordt. De thermische lengteverandering wordt opgevangen in de aanhaakverbinding aan voet en nok van de baan.

De gangbare baanbreedtes van dubbele en enkele felsbanen en vlakke haakelementen worden bepaald door de gangbare commercieel verkrijgbare bandbreedtes. De tabel geeft baanbreedtes, materiaaldikte en het aantal klangen per m², gerelateerd aan gebouwhoogte.

JUNTA ALZ CUB DISTRIBUCION PATILLAS

Afmetingen Aantal klangen per  m2 met bijbehorende klangafstand in combinatie met gebouwhoogte
Onder 8m 8m tot 20m 20 tot 100m
Dikte Baanbreedte Midden Rand Hoek Midden Rand Hoek Midden Rand Hoek
0.7 430 3.9/48 3.9/48 6.4/29 3.9/48 5.5/34 9.6/20 3.9/48 7.7/25 12.8/15
0.7 530 3.9/48 3.9/48 6.4/29 3.9/48 5.5/34 9.6/20 3.9/48 7.7/25 12.8/15
0.7 600 3.9/43 3.9/43 6.4/26 3.9/43 5.5/30 9.6/17 3.9/43 8.5/20 12.8/13
0.7 630 4/40 4/40 6.4/25 4/40 5.4/29 10/16      

*Let op: gebaseerd op een uittrekwaarde van 560 N per klang.

Windzuigkrachten worden door verschillende factoren veroorzaakt, en wanneer een geschikte baanbreedte voor niet bebouwde locaties bepaald moet worden is het raadzaam advies in te winnen bij elZinc®. Hiermee kan niet alleen schade tijdens storm voorkomen worden, maar ook kan een gericht advies gegeven worden om bijvoorbeeld het klapperen van banen bij continu winderig weer tot een minimum te beperken.

Indien een strak en vrijwel vlak beeld gewenst is, is het aan te bevelen smallere banen (dan op basis van de tabel noodzakelijk) te nemen, met name bij gevels of daken met een steile dakhelling.

Downloads

Icon

Double lock standing seam | Download

Gerelateerde projecten

Instagram
LinkedIn
Facebook
YouTube
Pinterest
SOCIALICON